Kiva06 Turnaus KIVA06 TURNAUS
1.4.2017 Karstula Areena | Suomi

Vakuutus ja ensiapu

Vakuutukset ja ensiapu
Jokaisella pelaajalla ja toimihenkilöllä tulee olla voimassa oleva asianmukainen vakuutus.
Turnauksen järjestäjät eivät vastaa osallistuvien joukkueiden mahdollisista tapaturmista.

Jokaisella joukkueella tulee olla vaihtoaitiossa normaalien pienten vammojen hoidossa tarvittavat
ensiapuvälineet ja henkilö niitä käyttämään.

Turnausjärjestäjä antaa lisäapua ja hallilta löytyvät paarit, lastat, defibrilaattori tarvittaessa.

Jokaisen pelaajan tulee huolehtia omista lääkkeistään
sekä ilmoittaa yliherkkyydet/allergiat ruokailua varatessa.