Peuramaa SKI EPS10 Loppiaisturnaus PEURAMAA SKI EPS10 LOPPIAISTURNAUS
6.1.2019 , | Suomi

TURVALLISUUSASIAA

Tämä on kooste turnauksen pelastussuunnitelmasta.

Suunnitelma perustuu pelastuslakiin ja siihen on kerätty pelaajien, huoltajien, toimitsijoiden ja katsojien turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita. 

Poistumistiet jäähallista ulos on merkitty vihreillä poistumistieopasteilla. Poistumisteille ei saa jättää mitään ylimääräistä tavaraa, eikä poistumisteiden ovia saa lukita tapahtuman aikana.

Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla ja pelastustiet jäähallille on jätettävä vapaaksi, jotta pelastuslaitoksen isot yksiköt pääsevät esteettä kohteeseen.

Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla.

Varautuminen tulipaloon hoidetaan mm. jäähallin vakiovarusteisiin kuuluvilla alkusammuttimilla. Mahdollisen onnettomuuden sattuessa turnauksen toimitsijat kuuluttavat " Poistukaa rauhallisesti rakennuksesta" kuulutuksen, joka on käsky poistua rakennuksesta. Katsojat ja pukuhuonetiloissa olevat ihmiset ohjataan ulos ja käynnissä oleva peli keskeytetään. 

Turnauksen  ensiapu: 046 582 5371

Yleinen hätänumero: 112