Peuramaa SKI EPS10 Loppiaisturnaus PEURAMAA SKI EPS10 LOPPIAISTURNAUS
6.1.2019 , | Suomi

TURNAUSSÄÄNNÖT

EPS 10 Turnaus 6.1.2019

Turnauksessa noudatetaan SJL:n voimassa olevia kilpailu- ja pelisääntöjä, juniorisääntöjä ja alueen

erikoissääntöjä yhdessä jäljempänä esitettyjen turnaussääntöjen kanssa. Ottelut pelataan 4 vastaan 4

kenttäpelaajaa, pitkittäisellä kentällä (kaukalo jaettu punaviivan kohdalla kahtia) sinisellä kiekolla ja

normaalein maalein.

 

Pelipaikka ja aika

Turnauksen kaikki ottelut pelataan 6.1.2019 Espoonlahden Forum- sekä harjoitushallissa. Pukukopit

sijaitsevat eri halleissa, joten kaikilla pelaajilla tulee olla teräsuojat mukana, jos jatko-ottelut eri hallissa

kuin alkulohkon ottelut.

 

Ottelujärjestys

Kaikille joukkueille tulee turnauksessa vähintään 5 peliä. Turnauksessa on 20 joukkuetta.

Turnausjoukkueet jaetaan neljään viiden joukkueen alkulohkoon. Joukkueet pelaavat alkulohkossa

lohkossaan yksinkertaisen sarjan, jolloin alkulohkossa kullekin joukkueelle tulee neljä peliä. Tämän jälkeen

kunkin lohkon 1., 2., 3., 4. ja 5. joukkue pelaavat sijoitusottelun. Kotijoukkue mainitaan ottelukaaviossa

ensimmäisenä. Kotijoukkueeksi merkitty joukkue pelaa tummilla pelipaidoilla ja maalivahti sijoittuu

keskialueen maalille.

 

Peliaika

Kokonaispeliaika on 24 minuuttia suoraa aikaa, eli kello käy koko ajan. Vaihtojen pituus on 2 minuuttia (12

vaihtoa). Viirinvaihdot tapahtuvat jokaisen pelin jälkeen jäällä.

Joukkueen on oltava valmiina tulemaan kentälle heti edellisen ottelun päätyttyä tai jäänajon jälkeen.

Aloituskiekko pudotetaan molemmilla kentillä yhtä aikaa. Tämän jälkeiset aloitukset tehdään heti, kun ko.

kentän joukkueet valmiit.

Joukkueen tulee hoitaa vaihdot mahdollisimman ripeästi. Tuomareita on ohjeistettu pyrkimään siihen, että

tehokasta peliaikaa olisi mahdollisimman paljon. Tämä tarkoittaa mm. sitä että aloituksessa ei aseteta

kaikkia pelaajia täsmälleen oikeille pelipaikoille, siirtynyt maali tai laita palautetaan paikoilleen peliä

katkaisematta ja maalivahdin suljettua kiekon tai maalin jälkeen aloitus suoritetaan ripeästi.

Järjestäjillä on oikeus tarvittaessa muuttaa ottelun ajankohtaa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan

joukkueille riittävän ajoissa.

 

Rangaistukset

Otteluissa ei jaeta rangaistuksia. Rikkeen tapahtuessa tuomari katkaisee pelin ja huomauttaa rikkojaa.

Rikkeiden toistuessa tai rikkeen ollessa vakava tuomarilla on mahdollisuus poistaa pelaaja kentältä ko.

vaihdon ajaksi. Poistetun pelaajan tilalle laitetaan toinen pelaaja. Mikäli rikkeet ovat toistuvia tai erityisen

vakavia, tuomarilla on oikeus sulkea pelaaja koko loppupelin ajaksi pois.

 

Pelaajamäärä ja ottelun tuomarit

Pelaajien enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Tuomareina pelissä toimii järjestävän joukkueen

toimihenkilöitä.

 

Peluuttaminen ja muut pelaamiseen liittyvät säännöt

Turnaus kuuluu kaikille joukkueen pelaajille. Vastuu pelaajien tasapuolisesta peluuttamisesta jää

joukkueiden ohjaajille sekä ottelun tuomareille. Kaikkia joukkueessa mukana olevia pelaajia on

peluutettava tasapuolisesti ja tasaisin vuoroin. Tasapuolista peluuttamista on noudatettava joukkueen

pelaajamäärästä riippumatta eli riippumatta siitä, onko peliryhmässä enemmän tai vähemmän kuin 9

pelaajaa. Ottelun tuomarin tulee itse huomattuaan tai saatuaan ilmoituksen, huomauttaa rikkeen tehnyttä

joukkuetta ja pyytää korjaamaan tilanne välittömästi esimerkiksi vaihtamalla kentällä olevia pelaajia.

Joukkueiden toimihenkilöiden toivotaan noudattavan pelaajien ohjaamisessa asiallista käytöstä ja hyviä

tapoja. Tuomarit huomauttavat joukkueiden toimihenkilöitä tarvittaessa epäasiallisesta käytöksestä.

Toimihenkilön, jota tuomari joutuu toistuvasti huomauttamaan epäasiallisesta käytöksestä, tulee tuomarin

pyynnöstä siirtyä loppupelin ajaksi hallin ulkopuolelle. Turnauksen aikana vaihtoaitioissa ja kaukaloiden

läheisyydessä saa järjestäjän lisäksi liikkua vain peliryhmien välttämätön toimihenkilöstö. Yleisön tulee

seurata otteluita katsomosta.

 

Jury

Juryyn kuuluu yksi edustaja (joukkueenjohtaja) jokaisesta turnaukseen osallistuvasta seurasta. Jos oma

joukkue on juryn käsittelyn alaisena, on ko. joukkueenjohtaja jäävi osallistumaan juryn toimintaan.

 

Palkinnot

Kaikille pelaajille jaetaan turnausmitalit. Joukkue valitsee itse yhden turnaustsempparin, joka palkitaan

mitalien jaon yhteydessä. Turnaustsemppari tulee ilmoittaa toimitsijoille viimeistään 10 min. ennen

viimeisen pelin päättymistä. Viirinvaihdot tapahtuvat jokaisen pelin jälkeen jäällä, ja ne jaetaan peliryhmän

sisällä oman harkinnan mukaan.

 

Vastalauseet

Vastalauseen voi tehdä vastaava joukkueenjohtaja. Mahdolliset vastalauseet on laadittava kirjallisesti ja

osoitettava turnauksen jurylle puolen tunnin sisällä ottelun päättymisestä tai ajankohdasta jolloin rikkeen

katsotaan tapahtuneen.

Vastalausemaksu on 150 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

 

Vastuut

Turnauksen järjestäjät eivät vastaa osallistuvien joukkueiden mahdollisista tapaturmista tai muista

vahingoista. Jokaisella pelaajalla, valmentajalla ja muulla joukkueen toimintaan aktiivisesti osallistuvalla

henkilöllä tulee olla voimassaoleva lisenssi ja vakuutus.

 

Muuta

EPS 10 - pelaajat ovat sitoutuneet pelisääntöihin, joihin kuuluu mm. kohtelias käytös ja toisten

kunnioittaminen. Edellytämme tätä osallistuvilta joukkueilta sekä joukkueiden kannattajilta. Turnauksen

johtajalla on oikeus varoituksen jälkeen tarvittaessa poistaa turnausalueelta epäasiallisesti toimiva

joukkueen jäsen tai kannattaja.