TELIA ST HOCKEY TOUR, HELSINGIN OSATURNAUS
8.6. - 9.6.2019 Helsinki | Suomi