D2 ja E1 Kevätturnaus, Jyväskylä D2 JA E1 KEVäTTURNAUS, JYVäSKYLä
22.4. - 23.4.2017 Jyväskylä Buugi Liikuntakeskus | Suomi

Vakuutukset ja ensiapu

Jokaisella pelaajalla ja toimihenkilöllä tulee olla voimassa oleva asianmukainen vakuutus.
Turnauksen järjestäjät eivät vastaa osallistuvien joukkueiden mahdollisista tapaturmista. Jokaisella
joukkueella tulee olla vaihtoaitiossa normaalien pienten vammojen hoidossa tarvittavat
ensiapuvälineet ja henkilö niitä käyttämään. Turnausjärjestäjä antaa lisäapua ja hallilta löytyvät
paarit, lastat, defibrilaattori tarvittaessa. Jokaisen pelaajan tulee huolehtia omista lääkkeistään
sekä ilmoittaa yliherkkyydet/allergiat ruokailua varatessa.